Ocenenia

Certifikát dôveryhodnosti

Spoločnosť BIO EKO patrí do skupiny s hodnotením najvyššej dôveryhodnoti v Slovenskej republike. Splnili sme najprísnejšie kritériá spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do exkluzívnej skupiny 5,4 % slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu A ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.
0