Kontakt

Spoločnosť BIO EKO má záujem spolupracovať s výrobcami a dodávateľmi rôznych separačných nádrží, ČOV a pridomových malých čističiek odpadových vôd.

Využívaním mikrobiálnych preparátov radu EKOL sa výrazne zvyšuje účinnosť, odpadá pravidelný vývoz, znižuje sa objem kalov a odstráni sa nepríjemný zápach. Poradíme firmám, organizáciám, ktoré zabezpečujú likvidáciu havárií na kanalizačných systémoch s obtiažnym prístupom, v starých budovách a v historických centrách miest so zastaralou kanalizáciou, so všetkými potencionálymi užívateľmi mikrobiálnych preparátov v potravinársko-konzervárenskom, mliekarenskom, mäsospracujúcom a papierenskom priemysle, poľnohospodárskej prvovýrobe, ČOV a prevádzkovateľmi kompostární.

 

BIO EKO, s. r. o.
Andresa sídla: Dukelská 35,
900 01 Modra,
Mobil: +421 905 404 994
Email: obchod@bioeko.sk

Nechajte nám odkaz

[contact-form-7 id=“395″ title=“Kontaktný formulár“]

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.
0